Od vzniku Československé společnosti pro písmoznalectví v roce 2013 pořádáme pro naše členy a pozvané hosty víkendové semináře, jejichž hlavními cíly jsou průběžně vzdělávání a péče o zvláštní kvalifikaci znalců. Účasníci seminářů jsou seznamováni s novinkami v oblasti znaleckého zkoumání ručního písma, vyměňují si zkušenosti a diskutují o aktuálních tématech v oboru.