Od vzniku Československé společnosti pro písmoznalectví v roce 2013 pořádáme pro naše členy a pozvané hosty víkendové semináře, jejichž hlavními cíly jsou průběžně vzdělávání a péče o zvláštní kvalifikaci znalců. Účasníci seminářů jsou seznamováni s novinkami v oblasti znaleckého zkoumání ručního písma, vyměňují si zkušenosti a diskutují o aktuálních tématech v oboru.

Minulé semináře se uskutečnily:
- duben 2014 v Praze
- říjen 2014 v Rožnově pod Radhoštěm
- duben 2015 v Litomyšli
- listopad 2015 v Rožnově pod Radhoštěm
- duben 2016 v Bratislavě
- říjen 2016 v Solenici
- duben 2017 ve Vyškově

Příští seminář se bude konat:
- březen/duben 2018