Československá společnost pro písmoznalectví (SPP) je profesní sdružení znalců působících v oblasti forenzní identifikace pisatele ručního písma. Mezi hlavní aktivity SPP patří průběžné vzdělávání, ověřování kvalifikace znalců a standardizace postupů znaleckého zkoumání. SPP sdružuje většinu pracovníků znaleckých ústavů Policie ČR a civilních znalců, kteří se v České republice zabývají zkoumáním pravosti podpisů a identifikací pisatele ručně psaných textů v rámci znaleckých oborů písmoznalectví, kriminalistika a nově expertíza písma.

Československá společnost pro písmoznalectví byla založena v roce 2013. V západních zemích jsou sdružení znalců již delší dobu běžnou součástí jejich praxe, protože přispívají ke vzdělávání, ověřování kvalifikace a standardizaci metod a postupů. Členství v profesních organizacích jsou zpravidla výhodou nebo dokonce podmínkou k praktickému výkonu znalecké činnosti.

V České republice byla situace historicky jiná, protože znaleckou činnost v oblasti zkoumání ručního písma vykonávala dlouhou dobu téměř výlučně znalecká pracoviště bezpečnostních složek státu, jejichž garantem metodiky a vzdělávání byl a stále je Kriminalistický ústav Praha PČR. Od začátku 90. let se však počet znalců, kteří na našem území vykonávají samostatnou praxi mimo znalecká pracoviště policie, zvýšil ze tří téměř na třicet. Navíc se budoucí znalci nyní připravují i mimo policejní pracoviště. Je proto logické, že profesní sdružení znalců vzniklo v roce 2013 také u nás.

Členové Rady spolku:
Helena Hornychová - předsedkyně (email: helenahornychova@seznam.cz)
Jaroslav Kovalický - místopředseda
Petra Moravcová - místopředsedkyně
Lenka Plzáková
Michal Dermek