Standardy

V Československé společnosti pro písmoznalctví  jsou užívány postupy a metody v souladu s doporučeními ENFHEX a komentářem Rady Československé společnosti pro písmoznalectví dostupné na níže uvedených odkazech: