Formulář žádosti o členství je k dispozici zde.

V současnosti má SPP 21 kmenových členů, 5 řadových členů a 3 čestné členy:

Ing. Miroslav Bílek, znalec z oboru kriminalistika a písmoznalectví
Mgr. Lucie Blínová, znalkyně PČR z oboru kriminalistika
Ing. Michal Dermek, znalec PČR z oboru kriminalistika 
Mgr. Ivo Dunovský, znalec PČR z oboru kriminalistika
PhDr. Igor Grajcar, znalec z oboru písmoznalectví
Mgr. Stanislav Greguš, znalec  PČR z oboru kriminalistika
Mgr. Galina Grzinčičová
Mgr. Helena Hornychová, znalkyně z oborů kriminalistika a písmoznalectví (web)
RNDr. Katarína Klepáčová, znalkyně ÚSI ŽU v Žilině, obor písmoznalectví (Slovensko)
Ing. Pavel Kokiš, znalec z oborů písmoznalectví a kriminalistika
Mgr. Renata Kopecká, znalkyně PČR z oboru kriminalistika
JUDr. Jaroslav Kovalický, znalec ÚSI ŽU v Žilině, obor písmoznalectví (Slovensko)
Mgr. Ivana Krátká, znalkyně z oboru písmoznalectví
Mgr. Bc. Jaroslava Marková
Mgr. Petra Moravcová, znalkyně PČR z oborů kriminalistika a písmoznalectví
PhDr. Václava Musilová, čestný člen
Mgr. Iva Pauerová, znalkyně PČR z oboru kriminalistika
Mgr. Lenka Plzáková, znalkyně z oboru písmoznalectví
Mgr. Dagmar Pohorská, znalkyně PČR z oboru kriminalistika
JUDr. Mgr. Bc. Kamil Pospíšil, LLM, znalec z oborů písmoznalectví a kriminalistika
JUDr. Jaroslava Samková, znalkyně z oborů kriminalistika a písmoznalectví
JUDr. Jiří Straka, čestný člen
Mgr. Jiřina Straková, čestný člen
Mgr. Martin Šutliak
Mgr. Nina Trojanová, znalkyně z oboru písmoznalectví
Mgr. Hana Tröberová, znalkyně PČR z oborů kriminalistika a písmoznalectví
Mgr. Kateřina Vrábelová, znalkyně PČR z oboru kriminalistika
Mgr. Jan Zimmer, Ph.D., znalec z oboru expertíza písma
Mgr. Denisa Zimmerová, DiS., znalkyně z oboru expertíza písma