Znalci sdružení v SPP se každý rok účastní testů, které simulují běžné případy ze znalecké praxe. Díky tomu lze ověřit, zda metody uplatňované znalci vedou ke správným závěrům. Takové testování poskytuje spolehlivou zpětnou vazbu a umožňuje korigovat správným směrem postupy a úvahy znalce v praxi.