Znalci sdružení v SPP se každý rok účastní testů, při kterých pracují s originály listin simulujícími běžné případy ze znalecké praxe. Díky tomu lze ověřit, zda metody uplatňované znalci vedou ke správným závěrům. Takové testování poskytuje spolehlivou zpětnou vazbu a umožňuje korigovat správným směrem postupy a úvahy znalce v praxi.