Československá společnost pro písmoznalectví, z. s.
sídlo: Na Panském 1577, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 024 320 30
Reg. Min. vnitra: č.j. VS/1-1/95478/13-R
web: www.pismoznalectvi.org
e-mail: info@pismoznalectví.org

Předseda: Jan Zimmer, zimmer@pismoznalectvi.org, tel.: 777 024 451
Místopředsedkyně: Jaroslava Samková, ja.sa@raz-dva.cz
Místopředseda: Jaroslav Kovalický, kovalicky@gmail.com