Stanovy Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s., schválené v Olomouci dne 12. 9. 2021 jsou k dispozici  zde  (pdf, 80kB).