Stanovy Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s., schválené v Bratislavě dne 16.4.2016 jsou k dispozici zde (pdf, 80kB).