Jedním z hlavních cílů SPP je vypracovat a průběžně aktualizovat standardy, které budou harmonizovat ty oblasti znalecké praxe, jejichž nejednotnost často brání srozumitelnosti znaleckých posudků.

Publikované standardy:
Standard pro vymezení znalecké práce v oborech písmoznalectví a kriminalistika se zaměřením na zkoumání ručního písma
Standard pro stanovování závěrů znaleckého zkoumání
Standard pro zkoumání podpisů