Jan Zimmer

email:   zimmer@pismoznalectvi.org
tel.: 777 024 451

pracovní zkušenosti
od 2010 - znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem
2009 - 2012 -  znalecký ústav - Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín Vysoké školy Karlovy vary, o.p.s.
2007 - 2009 - znalecký ústav - Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky

akademické vzdělání a profesní osvědčení
od 2011 - Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky, doktorské studium, obor Bezpečnostní management a kriminalistika,
2009 - 2013 - Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky, bakalářské studium, obor Kriminalistika a další forenzní činnosti (téma bakalářské práce: Identifikační zkoumání podpisů snímaných dotykovými tablety)
2009 - Osvědčení Kriminalistického ústavu Praha PČR o způsobilosti k vykonávání znalecké činnosti v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická expertiza ručního písma
2008 - Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání - kvalifikační kurz kriminalistických expertů Policejní akademie České republiky
1999 - 2004 - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor Management

publikace a prezentace
Zimmer, J. Zkoumání pravosti vlastnoručních digitálních podpisů. In Sborník příspěvků z kolokvia 19.11.2015. ČVUT, Praha 2016.
Straka, J., Zimmer, J. Stručný úvod do identifikačního zkoumání rukpisu se zaměřením na podpisy. In Sborník příspěvků z kolokvia 19.11.2015. ČVUT, Praha 2016.
Zimmer, J. Current State of Digital Handwritten Signatures examination in the Czech Republic. European Network of Forensic Handwriting Experts. Zurich, 2015.
Zimmer, J. Handwritten signatures go digital (keynote lecture). European Academy of Forensic Sciences. Praha, 2015.
Zimmer, J. Dokazování pravosti podpisů na elektronických dokumentech. Konference Trestně právní dokazování a kriminalistické aspekty dokazování. VŠFS, Praha 2015.
Zimmer, J. Znalecké zkoumání biometrických podpisů. Mezinárodní konference "Biometrické podpisy". Praha 2015.
Trávníčková, M., Zimmer, J. Záhada kolem partitury Fidlovačky v Divadelním oddělení Národního muzea. Sborník k výročí premiéry divadelní hry Fidlovačka. Praha, 2015.
Zimmer, J. Znalecké zkoumání biometrických podpisů. Mezinárodní konference "Biometrické podpisy". Praha, 2014.
Zimmer, J., Bílek, M., Samková, J. K diskusi o nově navrhovaném konceptu adresných a neadresných závěrů písmoznaleckého zkoumání. In Státní zastupitelství 2/2014.
Zimmer, J. Znalecké zkoumání podpisů snímaných dotykovými tablety. In Kriminalististický sborník č. 5/2011. Vydavatel Kriminalistický ústav Praha PČR.
Zimmer, J. Syntetické písmo. In Kriminalistika č. 2/2011. Vydavatel Ministerstvo vnitra ČR.
Straka, J., Zimmer, J., Chmelík, J. Interpretace pravděpodobnostních závěrů v písmoznalectví. In Bulletin advokacie č. 3/2010. Vydavatel Česká advokátní komora.
Zimmer, J. Problematika syntetického písma v písmoznalectví. Pokroky v kriminalistice - mezinárodní konference Policejní akademie České republiky, 2010.
Zimmer, J. Zneužívání podpisů na ztracených dokladech. In KRIMI-INFO – intranetový portál Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR, 2009.

cizí jazyky
anglický jazyk - aktivně
německý jazyk - velmi dobře

věda a výzkum
Od roku 2009 se věnuji zkoumání technických zařízení napodobujících ruční písmo a elektronických systémů, které informace ručního písma zaznamenávají v digitální podobě.

profesní sdružení
Od roku 2012 jsem členem Společnosti pro písmoznalectví.
Od roku 2009 jsem členem Společnosti pro kriminalistiku.